Hakkımızda

LİKYA ORGANİK Uluslararası Organik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd Şti, Türk Ticaret Kanunu’na göre ana Tüzüğünde belirtilen konularda Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri vermek üzere 28.05.2013 yılında Muğla’da kurulmuş bir şirkettir.

Ticari adı ve yeni hizmet yeri adresi aşağıda verilmiştir:

LİKYA ORGANİK  Uluslararası Organik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Limited Şirketi

Adres:  Şeyh Şamil Mah. 137. Sok. Blok: 35 Daire:31
Eryaman-Etimesgut-ANKARA

LİKYA ORGANİK’in yasal olarak verdiği hizmetler ve tüzel kişiliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve şirket ünvanında açıkça belirtilmiştir ( 28 Mayıs 2013 tarihli ve 1461 Sayılı Ticaret Sicil Tasdiknamesine istinaden )

LİKYA ORGANİK müteşebbisin isteği doğrultusunda yürürlükteki TR ve/veya AB Yönetmelikleri mevzuatlarına göre kontrol ve sertifikasyon hizmetleri verir ve ürünün belgelendirmesini yapar. AB belgelendirmesinde LİKYA ORGANİK Organik Tarım Ürünlerinin Kontrol ve Sertifikasyonunu EU- Konsey Yönetmelikleri (EC) No 834/2007 (28 Haziran 2007),  (EC) No 889/2208, (EC) 1235/2008 ve 2016/1842’ ne  uygun olarak yapar (Kuruluşumuz AB Eşdeğerlilik Akreditasyonunu tamamlamış ve kısa zamanda AB den gelecek yetkilendirmeyi beklemektedir.)

Belgelendirdiği ürünlerin tedarik ve tasarımını yapmaz, danışmanlık hizmeti vermez.

LİKYA ORGANİK’in faaliyet kapsamı, organik tarım, ürün belgelendirme alanlarındaki eğitim hizmetlerini de içine alır. Ancak eğitim hizmeti kuruluşlara özel olmayıp genel katılıma açık eğitimlerdir. Eğitimlerde belgelendirme sistemlerinin kamuya açık genel şartları anlatılır, belgelendirilecek kuruluşlara özgü spesifik çözümler sunulmaz.

LİKYA ORGANİK, konusunda tecrübeli ve güvenilir kontrolör ve sertifiker çalıştırarak kontrol ve sertifikasyon hizmetleri verir. Bu hizmetleri verirken ana ilkesi uluslararası kurallara, etik değerlere TS EN ISO/IEC 17065 standardının tarafsızlık ve bağımsızlık ve gizlilik koşullarına uygun bir şekilde  çalışarak, hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmak ve tutmaktır.

KEK EK 4 LİKYA ORGANİK KALİTE POLİTİKASI